I forrige måned lyste selskapet ut stillingen som daglig leder. Ansettelsesprosessen gjennomføres av rekrutteringsbyrået CR-group og Svenn Roar Larsen, som uttaler at det har vært stor interesse for jobben, og at de nå er i gang med innledende samtaler med aktuelle kandidater. Selskapet vil for øvrig få kontoradresse i Sørlandets Kunnskapspark, vegg i vegg med Visit Sørlandet Booking AS (tidligere Skattejakt AS).
De to selskapene samarbeider tett og skal sammen bidra til at landsdelen får flere tilreisende. Visit Sørlandet AS har ansvar for profilering, markedskampanjer og informasjon, mens Visit Sørlandet Booking skal sørge for at reiselivsproduktene i tillegg er mulig å kjøpe. Marit Sølsnes, som er konstituert daglig leder for sistnevnte selskap, melder for øvrig om en fin økning i antall bookinger og en kundebase på om lag 70 bedrifter. Styrets leder i Visit Sørlandet Booking AS er Reidar Fuglestad. Planen er forøvrig at Visit Sørlandet Booking AS skal innlemmes som datterselskap i Visit Sørlandet AS.
Samtidig med at etableringsprosess og ansettelse for Visit Sørlandet AS går sin gang, har Eirik Mykland (prosjektansatt) levert et utkast til markedsplan for 2010. Markedsplanen har et foreløpig budsjett på 2,5 millioner fylkeskommunale kroner. ”Det er ikke meningen at det offentlige skal finansiere markedsplanen alene, her vil matching fra landsdelens private reiselivsaktører være avgjørende, sier Abildsnes”. Planleggingsarbeidet er nå godt i gang. 17. september var Innovasjon Norge i Kristiansand for å presentere sine markedsaktiviteter for 2010, og selvfølgelig invitere landsdelen til videre samarbeid. Fire ulike markedskampanjer er nå på gang.
Heidi Sørvig, som til daglig er turistsjef i Lindesnesregionen, er engasjert til å koordinere kampanjene rettet mot det nederlandske og danske markedet, mens Eirik Mykland har ansvar for ”Temaferie Fiske” og den tyske kampanjen. ”Eirik Mykland har for øvrig også ansvar for å drifte og videreutvikle www.visitsorlandet.com”, avslutter Abildsnes.
Mer informasjon finner du på Visit Sørlandet AS sine bransjesider.

av Hemsett, Siv, publisert 6. november 2009 | Skriv ut siden