Ytterligere to tema står på dagsorden. Rådmann i Lyngdal Evy Anni Evensen vil redegjøre om tekniske hjelpemidler i eldreomsorgen og de menneskelige behov. Professor Gunhild Hagestad fra Universitet i Agder vil ta for seg temaet: ”Et livsløpsperspektiv på de menneskelige behov.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2009 | Skriv ut siden