Den reviderte planen skal koordinere nasjonale mål og føringer med regionale og lokale målsettinger. Ett av hovedmålene er å få et grunnlag for en bred prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet og samtidig få til en god koordinering mellom de mange aktørene i regionen. Kommunene er sentrale i trafikksikkerhetsarbeidet. Det er derfor en viktig målsetting for arbeidet å utforme strategier som kan bidra til å vitalisere det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Det forventes at planens innhold og prioriteringer blir innarbeidet i de enkelte samarbeidende etaters handlingsplaner og at det gir føringer for sikkerhetstenkningen i egen etat gjennom å la dette komme klart til uttrykk i form av utarbeidelse av planer for reisepolicy og andre relevante tiltak.

I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agderfylkene prioriteres følgende satsingsområder:
• Barn og unge
• Redusere utforkjørings- og møteulykkene
• Sikre myke trafikanter – fotgjengere og syklister
• Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene
• Øke informasjonen om og sikkerheten ved bruk av ATV- firehjulinger - på vei og
snøscooterkjøring
• Øke og effektivisere kontrollvirksomheten
• Vektlegge trafikksikkerhet og HMS i private og offentlige virksomheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer