Den reviderte planen skal koordinere nasjonale mål og føringer med regionale og lokale målsettinger. Ett av hovedmålene er å få et grunnlag for en bred prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet og samtidig få til en god koordinering mellom de mange aktørene i regionen. Kommunene er sentrale i trafikksikkerhetsarbeidet. Det er derfor en viktig målsetting for arbeidet å utforme strategier som kan bidra til å vitalisere det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Det forventes at planens innhold og prioriteringer blir innarbeidet i de enkelte samarbeidende etaters handlingsplaner og at det gir føringer for sikkerhetstenkningen i egen etat gjennom å la dette komme klart til uttrykk i form av utarbeidelse av planer for reisepolicy og andre relevante tiltak.

I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agderfylkene prioriteres følgende satsingsområder:
• Barn og unge
• Redusere utforkjørings- og møteulykkene
• Sikre myke trafikanter – fotgjengere og syklister
• Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene
• Øke informasjonen om og sikkerheten ved bruk av ATV- firehjulinger - på vei og
snøscooterkjøring
• Øke og effektivisere kontrollvirksomheten
• Vektlegge trafikksikkerhet og HMS i private og offentlige virksomheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer