Ordningen med gratis trykte og digitale læremidler i videregående opplæring ble innført høsten 2007. Fylkeskommunen har ansvaret for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. I tillegg får elevene et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen, som skal være med å dekke utgifter elevene har til andre læremidler og nødvendig utstyr. Ordningen er fullt innført med innfasingen av elever på videregående trinn 1 fra høsten 2009. Beløpet er nå redusert til 11,065 millioner kroner siden det fremover skal benyttes til utskifting og komplettering av læremidler. Det er en utfordring å få midlene til å strekke til både til trykte læremidler, digitale læreverk og læreplanfestede ekskursjoner.

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet. Det forutsetter at eleven har tilgang til hensiktsmessig digitalt utstyr og gode digitale læremidler. Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal fortsette satsingen på innføring av bærbare elev-PCer i videregående skole.bøker Dette krever imidlertid betydelige midler, ettersom det etter innføring av gratisprinsippet ikke er anledning til å ta mer enn 850 kroner per år i egenandel for bærbar PC. I budsjettforslaget for 2010 er det avsatt 3,5 millioner kroner til innkjøp av elev-PCer. Det er det samme som i 2009. Det er i tillegg lagt inn et nytt årsverk til pedagogisk IKT-satsing i sentraladministrasjonen. En vil også i 2010 vurdere antallet IKT-lærlinger i videregående skole for om mulig å øke dette fra om med skoleåret 2010-2011. Bevilgningen til infrastruktur-investeringer er økt til fire millioner kroner i 2010.

Alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, har gått sammen om et prosjekt for å utvikle og kjøpe inn digitale læremidler, og gjøre disse tilgjengelige i videregående opplæring. Prosjekt Nasjonal digital læringsarena finansieres av Utdanningsdepartementet, sammen med fylkeskommunene, som setter av 20 prosent av bevilgningen til gratis læremidler til samarbeidsorganet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer