Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier. Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal dominere. Veilederen er laget for å bidra til at skoleeier kan praktisere lovbestemmelsen slik at intensjonen blir godt ivaretatt.

Det er viktig å være realistisk i forhold til at skolen heller ikke kan bli fullstendig fri for kommersiell påvirkning. En variert og aktuell opplæring krever flere kilder i undervisningen enn tradisjonelle lærebøker, ikke minst internett hvor det er vanskelig å unngå reklame. Av den grunn har lovbestemmelsene heller ikke et totalforbud mot all reklame i skolen.

Veilederen omhandler opplæringsloven § 9-6 og privatskoleloven § 7-1a.

Lenke til veilederen om reklame i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider

av admin, publisert 30. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer