Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier. Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal dominere. Veilederen er laget for å bidra til at skoleeier kan praktisere lovbestemmelsen slik at intensjonen blir godt ivaretatt.

Det er viktig å være realistisk i forhold til at skolen heller ikke kan bli fullstendig fri for kommersiell påvirkning. En variert og aktuell opplæring krever flere kilder i undervisningen enn tradisjonelle lærebøker, ikke minst internett hvor det er vanskelig å unngå reklame. Av den grunn har lovbestemmelsene heller ikke et totalforbud mot all reklame i skolen.

Veilederen omhandler opplæringsloven § 9-6 og privatskoleloven § 7-1a.

Lenke til veilederen om reklame i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider

av admin, publisert 30. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer