Onsdag 24. november vil samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa være med å åpne den nye riksvei 465 mellom Hanesund og Sande i Farsund. Den 6,8 kilometer lange veistrekningen som blant annet innbefatter den 3,3 kilometer lange Ravneheitunnelen, knytter Farsund og E39 nærmere sammen. Kjøretiden på strekningen forkortes med fem minutter. Det har vært en rekke uforutsatte utfordringer under anleggsarbeidet. Det har medført at veiåpningen er rundt et år forsinket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden