Boken gir et bilde av kvinners liv og virke på 1900-tallet, rikt illustrert med fotografier og tegninger. De fleste kvinnene som er intervjuet har bodd i Søgne, men deres erfaringer og livsløp kan være representative for flere bygdesamfunn på sørlandskysten.

I bestemors fotspor tar vare på historier som er på vei til å forsvinne. Historiene beretter om sterke kvinner som holdt familien og nærsamfunnet sammen. Den handler om det å leve av jord og hav, hverdagsliv, mattradisjoner og -oppskrifter og tradisjoner ved høytider. Den gir et levende bilde av vesentlige sider ved naturbruk, produksjon og aktivitet i nærområdet vårt.
Beth Repstad er redaktør og leder av kystkvinneprosjektet. Sammen med Gerd Lillian Olsen, Kari Brunvatne Kleivset, Lisbeth Røsstad og Torhild Nesmann Halvorsen har hun intervjuet tjueen kvinner og fire menn. Historikerne Endre Wrånes og Thomas Olsen har gjort den innsamlede informasjonen til lesbar tekst satt inn i en riktig historisk sammenheng. Arnfinn Håverstad har tatt de fleste fotografiene i boken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden