Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som er fireårig prosjekt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til forsøk innen transportforvaltning. Forsøkene i de andre storbyregionene Stavanger, Bergen og Trondheim ble avsluttet ved utgangen av 2007. Prosjektet i Kristiansandsregionen ble videreført på grunn av de gode resultatene som var oppnådd. Det ble i 2008 gjennomført en nasjonal evaluering av transportforvaltningsforsøkene som anbefalte at en innfører permanent ATP -samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene i større byregionene. Flere regioner er nå i ferd med å innføre ATP-samarbeid etter mønster av ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i går inn for at fylkestinget 15. desember skal gå inn for en videreføring.

I Areal- og transportprosjektet samarbeider kommuner, fylkeskommuner, og statsetater om areal- og transportplanleggingen. Det er et overordnet mål å legge til rette for bærekraftige transportløsninger. Prosjektet er delt i to: transportdelen og arealdelen. Kommunene som deltar er, med unntak av Iveland, de samme som er med i Knutepunkt Sørlandet. Iveland inviteres med i videreføringen og kommunenes medvirkning i prosjektet vil heretter være knyttet til Knutepunkt Sørlandet-samarbeidet.

Når det nå legges opp til en videreføring vil det bli vedtatt en ny avtale mellom samarbeidspartnerne. Den behandles nå i de respektive partnernes beslutningsorganer

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer