-Prosjektet vi åpner idag er en del av det tredje store prosjektet i Listerpakken Kjørrefjord – Ulland. For å realisere Listerpakken har mange stått sammen på en god måte. Kommunene i Listerrådet, fylkeskommunen, Stamveiaksjonen og Stortinget. Samarbeidet i regionen utvikler seg stadig. Listerpakken var starten, og Listerplanen har også hatt stor betydning. Begge tiltakene har fylkeskommunen hatt stor innvirkning på, sa fylkesordfører Thore Westermoen i en tale ved åpningen av Riksvei 465 mellom Hanesund og Sande i går.

-Det var i juni 2002 Stortinget vedtok Listerpakken til vel 1,6 milliarder kroner . Listerpakken består av ni utbyggingsprosjekter i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad kommuner helt vest i Vest-Agder.

-Av de 17 kilometer er ti kilometer utbedring av dagens veg mellom Sande og Ulland, og sju kilometer er ny veg mellom Kjørrefjord og Sande. En innkortning av vegstrekningen på rundt fire kilometer. Det er denne som nå tas i bruk. Veien er betydelig forbedret når det gjelder trafikksikkerhet, rasfare og fremkommelighet. Både reisetid og reisekostnader blir nå lavere enn før, sa fylkesordføreren.

-Når Riksvei 465 er ferdig utbygd, vil reisetiden mellom kommunesentrene i Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Flekkefjord være mindre enn 35 minutter.

-Nå er det viktig å komme igang med byggingen av RV 465 fra Sande til Ulland så snart som mulig. Penger til byggingen er i tilgjengelige i 2010 og 2011. Veiutbyggingen i Listerpakken vil ha og har stor betydning for regionens utvikling. Lister er en viktig region – en stor industriregion, stor i turistsammenheng og med mange kulturtilbud. Gleder meg til å vise statsråden Nordberg fort senere idag. Og ikke å forglemme: Flekkefjord sykehus er kommet betydelig nærmere for befolkningen her i regionen, sa Thore Westermoen.

av admin, publisert 25. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer