At trafikken på veiene våre fremdeles skader og dreper mennesker gir grunn til ettertanke. Hittil i

Trafikkaksjonen på E-18 i Arendal
Bilde fra tidligere trafikkaksjon
år er 17 mennesker drept på veiene i de to fylkene. Dette er 17 for mange.

Gjennom de siste fem årene er så mange som 106 mennesker drept og like mange er varig skadd i trafikkulykker i Aust- og Vest-Agder. Det er ikke bare familier og venner som berøres, men alle som ferdes på veiene.

Forskning viser at antall trafikkdrepte kan halveres dersom;
-Alle overholder fartsgrensene
-Alle bruker personlig verneutstyr
-Alle kjører rusfritt.

Arrangører: Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen i Agder-fylkene, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark, Agder politidistrikt og Utrykningspolitiet.

Program:
Arrangementet ledes av Dag Nordbø

Kl. 1200 Vandring og refleksjon i utstilling.
Kl. 1300 Velkommen
Sang og musikk ved Tom Hell
Elisabeth Espeland, trafikkoffer
Øystein Kåre Djupedal, Fylkesmann i Aust-Agder
Sang og musikk ved Tom Hell
Inggard Lereim, Professor dr. med ved NTNU
Sang og musikk ved Tom Hell
Avslutning ca klokken 15.00 

Tid til refleksjon - enkel bevertning

av admin, publisert 3. desember 2009 | Skriv ut siden