- Mobbing er som husmorarbeid, det synes først når ting ikke blir gjort, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun tirsdag møtte partene i arbeidet med Manifest mot mobbing for å diskutere nye tiltak for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Partene er KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund og Foreldreutvalget i grunnopplæringen. I tillegg var representanter for Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statsministerens kontor og Barne- og likestillingsdepartementet til stede, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Kunnskapsministeren la blant annet frem sitt forslag om et eget ”mobbeombud” for partene. Det ble orientert om tilsynet som skal foretas i skolene med utgangspunkt i Opplæringsloven om psykososialt læringsmiljø, og om en arbeidsgruppe som skal settes ned under fylkesmennnene for å gå gjennom de alvorligste mobbesakene.

Utdanningsdirektoratet informerte om det femårige programmet ”Bedre læringsmiljø” .

Partene orienterte om arbeidet de gjør for å forebygge mobbing blant sine medlemmer ute i skolene.

Lenke til Utdanningsdirektoratets informasjon om læringsmiljø.

av admin, publisert 10. desember 2009 | Skriv ut siden