Da fylkestinget i dag behandlet fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 for fylkeskommunen ble den pågående innsamlingsaksjonen til mammografiutstyr på sykehusene i landsdelen tatt opp av fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe. Bakgrunnen var at fylkesutvalget i sist møte besluttet å ikke bidra med ti kroner per innbygger til aksjonen. Fylkestinget valgte enstemmig å endre på dette. Fylkestinget besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200 000 kroner. For øvrig fulgte fylkestinget opp fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med de endringer fylkesutvalget foretok i sitt møte 1. desember.

Budsjettet for 2010 har en total ramme på 1,72 milliarder kroner. Fylkesrådmannen betegner budsjettet som stramt. Det innholder imidlertid ingen kutt i verken aktiviteter eller tilbud som fylkeskommunen driver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2009 | Skriv ut siden