Da fylkeskommunens sentraladministrative medarbeidere, pensjonister og representanter fra politisk ledelse var samlet til juleavslutning nylig var tiden inne til å rette fokus på året som går mot slutten og det nye som skal komme. Fylkesordfører Thore Westermoen betegnet 2009 som et godt år som også står som et vendepunkt for det regionale nivået i landet. -For første gang på lenge går vi nå inn i et nytt år som vil gi oss i fylkeskommunene nye oppgaver. Det er både hyggelig og utfordrende. Det innebærer også at vi må stå på og legge opp til at vi gjør en god jobb på disse områdene, sa fylkesordføreren.

Fylkesordfører Thore Westermoen
Fylkesordfører Thore Westermoen
Westermoen trakk frem de mange gode resultatene fylkeskommunen har oppnådd i løpet av året innen blant annet utdanning, samferdsel, kultur, kulturminnevern, næring og mye mer. -De mange suksessene er resultater av et langt og godt arbeid, sa han.

Fylkesordføreren viste samtidig til en fersk statistikk over sykefraværet i fylkeskommune. -Sykefraværet i Vest-Agder fylkeskommune går ned og er nå under de mål som har vært satt opp for dette. Det skjer samtidig som fraværet stiger nasjonalt. Det viser at fylkeskommunen er en god arbeidsplass, fastslo Westermoen samtidig som han takket både fylkeskommunens politikere og

Tore Berntsen Fungerende fylkesrådmann
Tore Berntsen Fungerende fylkesrådmann
medarbeidere for innsatsen og samarbeidet og ønsket til lykke med et nytt og spennende år som ligger forut.

Også konstituert fylkesrådmann Tore Berntsen takket ansatte og politikere for innsatsen. -Mange skal takkes for å ha stått på og for å bidra til at fylkeskommunen når sine overordnede mål. Skal fylkeskommunen være en drivkraft for utvikling må alle ledd i organisasjonen fungere godt. Vi er avhengige av flinke folk på alle plasser - mennesker som vil ta utfordringer, sa Tore Berntsen som også ønsket alle en god jul og et godt nytt år.

av admin, publisert 21. desember 2009 | Skriv ut siden