Etablering av regionale forskningsfond er en del av forvaltningsreformen. Agderfylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner som ble opprettet nasjonalt tidligere i år. Fondene vil være et sentralt virkemiddel for regional utvikling. For 2010 vil fondet i Agder få tildelt 13,2 mill kroner som skal videreføres til prosjekter og til dekning av administrasjonskostnader. Det skal opprettes et fondsstyre og et sekretariat som skal ha ansvaret for driften av det regionale forskningsfondet i Agder. Fylkestinget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune delegerer myndighet til å forvalte ordningen med regionale forskningsfond til Aust-Agder fylkeskommune og fondsstyret i samsvar med de bestemmelsene som gjelder for dette i kommuneloven.

I forhold til nasjonale programmer gir det nye forskningsfondet Agder-regionen større mulighet til å drive forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i regionens egne muligheter og utfordringer. Fondet vil øke bruken, oppmerksomheten og forståelsen av forskning og utvikling som et viktig virkemiddel for utviklingen av næringsliv og offentlig sektor i regionen. Videre kan fondet bidra til at forskningsmiljøer i Agder blir mer konkurransedyktige i forhold til nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2009 | Skriv ut siden