Nye tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at begge Agder-fylkene har lavt sykefravær i forhold til landet forøvrig.Mens landsgjennomsnittet ligger på 10 prosent så har Vest-Agder 7,4 prosent og Aust-Agder har 8,7 prosent. Vest-Agder har landets laveste fravær, mens Aust-Agder ligger på tredje plass, slått av Rogaland som har 7,8 prosent fravær. Fraværet som er målt er samlet prosentvis egenmeldt og legemeldt sykefravær 2008/2009. Tallene gjelder siste halvår i fjor og første halvår i år.

av Macdonald, Cheryl, publisert 15. desember 2009 | Skriv ut siden