Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Rutebilstasjonen as til Agder kollektivtrafikk as for bokførte verdier. Denne vil være på rundt 200 000 kroner. I tillegg anbefaler fylkesutvalget at Agder kollektivtrafikk as gis fullmakt til å avvikle Rutebilstasjonen as eller å fusjonere selskapet med AKT as. Fylkestinget avgjør saken 15. desember. Styret i Agder Kollektivtrafikk as godkjente 13. oktober kjøpet av samtlige aksjer i Rutebilstasjonen AS og ba generalforsamlingen i Agder Kollektivtrafikk AS fatte endelig vedtak om kjøp av aksjene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2009 | Skriv ut siden