I november 2009 svarer 58 prosent av bilførerne i Kristiansandsregionen at de kjører piggfritt. Statens vegvesen Region Sør har fulgt utviklingen siden 2001. I 2001 svarte 47 prosent at de kjørte piggfritt. På ni år er altså andelen piggfritt økt med drøyt 10 prosent. Årlig spørres ca. 550 bilførere om piggdekkbruk. Årets spørreundersøkelse er gjort av Respons Analyse AS, på oppdrag fra vegvesenet. Intervjuene er gjort i perioden 25. november til 1. desember.

av admin, publisert 8. desember 2009 | Skriv ut siden