Ett av hovedmålene med planen er å få et grunnlag for en bred prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet og samtidig få til en god koordinering mellom de mange aktørene i regionen. Det forventes at planens innhold og prioriteringer blir innarbeidet i de enkelte samarbeidende etaters handlingsplaner.

I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agder-fylkene prioriteres følgende satsingsområder:

• Barn og unge
• Redusere utforkjørings- og møteulykkene
• Sikre myke trafikanter – fotgjengere og syklister
• Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene
• Øke informasjonen om og sikkerheten ved bruk av ATV- firehjulinger - på vei og
snøscooterkjøring
• Øke og effektivisere kontrollvirksomheten
• Vektlegge trafikksikkerhet og HMS i private og offentlige virksomheter.

Fylkestinget besluttet også at strategiplanen følges opp i de samarbeidsplanene som Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i fylket inngår.

av admin, publisert 16. desember 2009 | Skriv ut siden