Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som et fireårig prosjekt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til forsøk innen transportforvaltning. Mens forsøkene i de andre storbyregionene Stavanger, Bergen og Trondheim ble avsluttet i 2007 ble prosjektet i Kristiansandsregionen videreført på grunn av de gode resultatene som var oppnådd. En nasjonal evaluering av transportforvaltningsforsøkene konkluderte med en anbefaling om at en innfører permanent ATP -samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene i større byregioner. Flere regioner er nå i ferd med å innføre ATP-samarbeid etter mønster av ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen. Fylkestinget besluttet tirsdag at ATP-samarbeidet skal videreføres.

I Areal- og transportprosjektet samarbeider kommuner, fylkeskommuner og statsetater om areal- og transportplanleggingen. Det er et overordnet mål å legge til rette for bærekraftige transportløsninger.

Kommunene som deltar er, med unntak av Iveland, de samme som er med i Knutepunkt Sørlandet. Iveland inviteres med i videreføringen og kommunenes medvirkning i prosjektet vil heretter være knyttet til Knutepunkt Sørlandet-samarbeidet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer