Fritt Valg har vært et forprosjekt i regi av Agderrådet. I over to år har prosjektgruppen kartlagt situasjonen på Agder, samt knyttet til seg samarbeidspartnere og fulgt opp prosjekter. Elevgrupper fra 10 videregående skoler på Agder ble i januar 2007 invitert som eksperter. Agderrådet ønsket å høre deres tanker og meninger om hva som er utfordringer og muligheter når det gjelder å kunne ta frie og modige valg for framtida.

Bakgrunnen for satsninger er at at Agderfylkene scorer svært lavt på statistikker som viser likestilling i arbeidslivet. Prosjektet FRITT VALG har ønsket å få fram refleksjoner og synspunkt fra unge på hva som er utfordringene og mulighetene når det gjelder å kunne ta frie og modige valg for framtida – både når det gjelder utdanning og yrke.
Agderrådet vil bruke innspillene til å utvikle tiltak som kan bidra til at ungdom tar framtidsvalg mer ut fra egne ønsker og talenter – enn ut fra tradisjonell, kjønnsbestemt tenkning. Dette kan derfor være et svært viktig prosjekt for Agderregionen.
Ekspertene: elevgrupper fra 10 v.g. skoler på Agder
Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte i januar 2007 elevgrupper fra til sammen 10 videregående skoler i de to fylkene til å delta i prosjektet. Agderrådet ønsket størst mulig bredde i elevgruppene når det gjaldt geografi, fagområder og klassetrinn. Ca 25 elever fra hver av de utvalgte skolene arbeidet sammen over 2 skoledager. De var invitert som eksperter - og beskrev sin opplevelse av virkeligheten og de kom med ideer og løsningsforslag. De har beskrevet hvordan de opplever virkeligheten – og de har kommet med ideer og løsningsforslag. Resultatene ble presentert på konferansen ”Sammen bygger vi Sørlandet!”, september 2007, og brukes til å utvikle tiltak som kan bidra til at ungdom tar framtidsvalg mer ut fra egne talenter og ønsker – enn ut ifra en tradisjonell, kjønnsbestemt tenkning.
Arbeidsprosessene ble gjennomført ved hjelp av kreativ og visuell metodikk, i tillegg til samtale. De ble ledet av Forandringsfabrikken, ved Marit Sanner og Eva Dønnestad. Forandringsfabrikken er et kompetansemiljø på utvikling av forandringsfilosofi og forandringsmetodikk og har de siste årene gjort flere titalls nasjonale og internasjonale prosjekter for å høre barn og unge beskrive ulike virkeligheter og komme med forslag til hva som vil gi ei god og verdig framtid.
Besøk Fritt Valg sine nettsider på frittvalg.no

av Fossan, Mette, Macdonald, Cheryl, publisert 19. januar 2011 | Skriv ut siden