Fylkeseldrerådet i Vest-Agder arrangerte mandag sin årlige høstkonferanse. Den samlet deltakere fra eldrerådene i 13 av fylkets 15 kommuner, samt representanter for Aust-Agder fylkeseldreråd og Norsk Pensjonistforbund, Vest-Agder. Møtet besluttet å sende enn uttalelse til statsminister Jens Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, riksrevisor Jørgen Kosmo og Agderbenken” på Stortinget, hvor en ber dem gripe inn overfor Sørlandet sykehus.

I brevet fremgår det at deltakerne i møtet ser med alvorlig bekymring på at psykiatritilbudet / budsjettet ved Sørlandet sykehus nok en gang har blitt en salderingspost.

”Dette er i strid med opptrappingsplanen og Stortingets vedtak om styrking av psykiatrien! Høstkonferansen 09 ber derfor om at landets politiske ledelse snarest klargjør, og om mulig griper inn, overfor ”tappingen” og nedprioriteringen som nå gjennomføres overfor psykiatrien ved Sørlandet sykehus. Høstkonferansen ber også Riksrevisjonen gjennomgå den praksis som Sørlandet sykehus har gjennomført vedrørende lån og bruk av psykiatrimidler” , uttrykkes det i uttalelsen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden