Nye planer for alt vann

Nå innledes en ny periode med utarbeiding av vannforvaltningsplaner. Det skal lages helhetlige planer med mål og tiltak for alt vann i Norge. Fristen for arbeidet er 2015.
Utgangspunktet er at alt vann i Norge skal ha god økologisk og kjemisk tilstand, det vil si at samfunnene av planter og dyr som lever i vannet fungerer mest mulig naturlig. Dette gjelder både vassdrag, grunnvann og kystvann. Samtidig skal andre viktige samfunnsinteresser ivaretas. Vannregionmyndighetene skal sikre en åpen prosess med høring og lokal deltakelse når planene skal lages.
I perioden frem til 2010 er det utarbeidet planer for omtrent 20 prosent av vannforekomstene i Norge. Disse planene foreslår tiltak for hvordan vi skal oppnå god tilstand i vannet i løpet av de neste seks årene. Planene skal godkjennes av regjeringen i løpet av vinteren 2010.

En oversikt over de nye vannregionene med tilhørende vannregionmyndighet finnes i vannforskriften. Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen (pdf)

Vedtak om endringer i forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) - merknader (pdf)


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden