Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sluttet seg i sitt møte 25. november til administrasjonens forslag om innsigelse til Kristiansand kommunes reguleringsplanforslag for Bragdøya og omkringliggende øyer. Bakgrunnen er at fylkeskommunen mener den eldre hyttebebyggelsen på øyene, som i planen er foreslått revet, har stor verneverdi.

Kommunen kjøpte området i 1969 og Miljøverndepartementet ga i 1978 tilskudd til kjøpet. Det ble den gang satt klausul ved tilskuddet om at området ikke skulle brukes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra departementet. Kommunen har inngått festekontrakt med tomtefesterne og avtalt avvikling av festeforholdet og riving av hyttene. Leietiden var satt til 35 år med avvikling i 01.01.10.
Fra båt til hytte på SvendsholmenFylkeskonservatoren av den oppfatning at hyttene har stor verneinteresse som eksempel på tidlig, enkel selvbygget fritidsbebyggelse. Det at det er bevart en slik stor samling av eldre hytter på et sted er spesielt. Tilsvarende hytter andre steder er generelt blitt revet/ombygget til en helt annen stil og størrelse. Områdene kan først og fremst sammenlignes med øyene Lindøya, Bleikøya og Nakholmen i Oslo.
Hyttene har, sikkert mye grunnet i deres usikre skjebne, generelt relativt høy autentisitet. De varierer i stil fra enkel jugend til før- og etterkrigsfunkis samt mer kuriosa der utgangspunktet har vært gjenbruk av del av en båt og en jernbanevogn.
Fylkeskommunen er positivt innstilt til en dialog med kommunen for å finne eventuelle andre måter å regulere på, hvis det kan være en vei å gå for å finne frem til en omforent løsning der både hytter og allmennhetens friluftsinteresser blir ivaretatt.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 3. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer