Landbruks- og matdepartementet legger vekt på at det blir særskilt viktig med en god kobling mellom landbruk og annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylkene. Fylkeskommunenes nye oppgaver på landbruksområdet må derfor bli en integrert del av fylkeskommunenes øvrige ansvars- og arbeidsområder. Oppgaveoverføringene vil stille enda sterkere krav til regional samhandling og partnerskapsarbeid. Reformen legger dessuten til rette for å styrke regionale folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken. Landbruks- og matdepartementet håper med dette at fylkeskommunene utnytter det regionale handlingsrommet innenfor landbrukspolitikken til å styrke verdiskapingen og næringsutviklingen i sitt fylke.

av admin, publisert 2. desember 2009 | Skriv ut siden