I juryens begrunnelse heter det at: ”Til tross for sin størrelse, har Lindesnes kommune det siste tiåret gjennomført en rekke prosjekter hvor universell utforming har stått sentralt. Spangereidkanalen, Kråkevika utendørsscene, Gåseland friområde, Grønningen friområde i Skjærgårdsparken og tiltak ved flere lokale strender, er gode eksempler på dette. Lindesnes kommune har vist god vilje til å satse på universell utforming, og samarbeidet med lokale råd og organisasjoner har vært godt. De har også vært dyktige til å skaffe økonomiske midler utenfra. I kommunens samarbeid med universell utforming har plan- og miljøsjef Ove Torland hatt en sentral rolle. Han har i mange år hatt universell utforming som en grunntanke i sine prosjekter, og han har med sitt engasjement for dette vist hvordan friluftsområdet kan gjøres tilgjengelig for alle.”

av admin, publisert 2. desember 2009 | Skriv ut siden