Fylkesutvalget behandlet i dag fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 for fylkeskommunen. Budsjettet har en total ramme på 1,72 milliarder kroner. Fylkesrådmannen betegner budsjettet som stramt. Det innholder imidlertid ingen kutt i verken aktiviteter er tilbud som fylkeskommunen driver. Fylkesutvalget gikk imidlertid inn for å styrke budsjettet med vel 1,7 millioner kroner gjennom å øke skatteanslaget for neste år. Fremskrittspartiet fremmet et eget budsjettforslag som kun ble støttet av partiets egne to representanter i fylkesutvalget. Fylkestinget sluttbehandler budsjettet 15. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2009 | Skriv ut siden