Vidar Kleppe skrev for en tid tilbake brev til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han opplyste om at han hadde fått en rekke henvendelser fra bekymrede personer som stiller spørsmål om hvordan Sørlandet sykehus vil kunne klare å gi en trygg og forsvarlig behandling for syke pasienter i fremtiden. Han ba om at sykehusdirektør Jan Roger Olsen måtte bli invitert til å redegjøre for fylkestinget den 15.-16. desember vedrørende status - og utfordringene videre for Sørlandet sykehus. Et enstemmig fylkesutvalg besluttet tirsdag at en ikke skal invitere sykehusdirektøren til fylkestinget for en slik redegjørelse.

Fylkeskommunene fikk i forbindelse med regionreformen større ansvar for landbruks- og næringsvirksomhet. I forbindelse med jordbruksoppgjøret fattet fylkesutvalget en enstemmig uttalelse hvor en trekker frem særlige utfordringer for landbruksnæringen i landsdelen og behovet for å få til positive utviklingsmuligheter. Uttalelsen er sendt til Landbruks og matdepartementet ved departementsråd Olav Ulleren.

av admin, publisert 3. desember 2009 | Skriv ut siden