Interreg IV programmene (2007 – 2013) er kommet godt i gang og flere prosjekt er godkjent med partnere fra Østlandsområdet. I Interreg III perioden (2000 – 2006) deltok aktører fra Østlandet i ca. 50 prosjekt innenfor Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og det interregionale C programmet. Internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet ønsker å sette Interreg på dagsorden i en konferanse 23. og 24. mars 2010. Konferansen vil finne sted på Thon Hotel Bristol i Oslo.

I EU er arbeidet allerede i gang for å se på regionalpolitikken etter 2013 og hvordan denne skal utformes – inkl. framtiden for Interreg. Hvor står vi i dette bildet?

Målsettingen med konferansen er å:

· Sette fokus på internasjonalt samarbeid og europeisk prosjektsamarbeid som en viktig del av fylkeskommunenes arbeid. Legge grunnlag for kommende programperioder og behandling av norsk deltakelse og virkemidler for norske aktører.

· Gi Stortingspolitikere, fylkespolitikerne og ansatte i departementene bedre informasjon om betydningen av og resultatene fra Interreg-progammene og den norske deltakelsen i disse.

· Høste av erfaringer og beste praksis gjennom prosjektdeltakelse som grunnlag for videre strategier og arbeid.

Programmet vil inneholde både presentasjon av gjennomførte prosjekt som kan gi innspill og inspirasjon til framtidig arbeid, en plenumsdel med blikk både på hva vi har fått til så langt, hva vi har fått igjen og hva som blir viktig framover samt en bolk med parallelle sesjoner som ser på Interreg B og C programmene i forhold til aktuelle tema som innovasjon og næringsutvikling, byutvikling, tilrettelegging for reiseliv, vann, mv. Konferansen gjennomføres i samarbeid med kommunal- og regionaldepartementet og vi håper at kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete skal stå for åpningen den 24. mars.

Konferansen vil finne sted på Thon Hotel Bristol i Oslo og starte på sein ettermiddag den 23.03 og fortsette den 24.03 fra kl. 09:00 – 16:00. Fokus vil være på de transnasjonale- og interregionale programmene (Interreg Østersjøen, Interreg Nordsjøen og Interreg C).

Program for seminaret, og mer informasjon kommer rett etter nyttår.

av Fossan, Mette, publisert 14. desember 2009 | Skriv ut siden