Fylkestinget vedtok i dag et utkast til Regionplan for Lindesnes 2009. Planens visjon er at: ”Lindesnesegionen skal oppleves som grenseløs, og kommunegrenser er aldri et problem for innbyggerne. Oppgaver løses i fellesskap, på nyskapende måter.” Lindesnesregionen er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom de fem kommunene. Audnedal, Lindesnes Mandal, Marnardal og Åseral. Det gjennomført et omfattende planarbeid ledet av et planutvalg og med Vest-Agder fylkeskommune som sekretariat og prosessveileder.

Planen skal være en plattform for det videre samarbeidet i regionen. Planutkastet presenterer mål, strategier og tiltak innen de fire ulike planområdene: Menneskene, Naturressursene, Infrastrukturen og Det vi skal skape.

Hovedmålene i planen:

Menneskene
• Mange flere i arbeid
• Et variert botilbud
• Et variert kulturtilbud
• Gode, samordnede helse- og omsorgstjenester
• God folkehelse

Naturressursene
• En forvaltning av regionens fornybare energiressurser som senker globale klimautslipp
• Samhandling rundt arealbruk

Infrastrukturen
• Et godt utbygd vegnett
• Pionerrolle innen digital kommunikasjon
• Et moderne og tilgjengelig jernbanenett
• Gode havner og tilbud om båtplass til alle

Det vi skal skape
• Å bli den mest attraktive regionen i landet gjennom næringsutvikling, kompetanseheving og gode levekår.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer