- Det er svært gledelig at Trygg Trafikk får ekstra midler til å styrke sitt viktige trafikksikkerhetsarbeid. Selv om det er 50 færre drepte i trafikken hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, er vi opptatt av å få tallene på drepte og hardt skadde ytterligere ned. Det gjelder spesielt blant ungdom under 24 år. Vi håper derfor at Trygg Trafikk vil ha et hovedfokus på de unge når de skal planlegge og gjennomføre tiltak disse pengene, sier Anne Marit Bjørnflaten (Ap), Hallgeir Langeland (Sv) og Janne Sjelmo Nordås (Sp) i Transportkomiteen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2009 | Skriv ut siden