Den nye formålsparagrafen for grunnskolen og videregående utdanning trådte i kraft i januar 2009. Menneskerettigheter er spesifikt inkludert som en grunnleggende verdi i formålsparagrafen. Menneskerettighetene er også innlemmet i læreplanene for grunnskolen, ungdomstrinnet og videregående skoler i flere klassetrinn og i ulike fag. Læringsmål om barns rettigheter og menneskerettigheter for spesifisert for både fjerde, sjuende og tiende klassetrinn og i videregående skoler.Wergelandssenteret logo

I samarbeid med Europarådet, etablerte i Norge i 2008 Det europeiske Wergeland Senteret i Oslo. Senteret skal være et resurssenter for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden