Vest-Agder fylkeskommune har nå åpnet en ny postjournal. På fylkeskommunen internett www.vaf.no finner en offentlig journal i venstre menyfelt. Her kan en finne postjournalene til flere fylkeskommunale enheter og bestille det en ønsker per e-post. På denne måten tilrettelegges det for at publikum og media skal få lettere og enklere tilgang til saker og dokumenter. Journalen gir oversikt over både inngående og utgående post. Det er en del av fylkeskommunens policy å praktisere en offentlig forvaltning i tråd med de rettigheter som gjelder for innsyn og åpenhet.

Den nye offentlige journalen er et ledd i en omlegging av fylkeskommunen sak-arkivsystem som ble

Sølvi T Wikstøl arkivleder
Sølvi T Wikstøl
startet opp tidligere i år. Leder av Dokumentsenteret Sølvi T. Wikstøl er glad for at den offentlige journalen nå er på plass. Det har vært flere tekniske utfordringer i løpet av året for å få systemet til å fungere. Fra mediehold har det vært etterlyst en effektiv journalinnsikt og bestilling av ønskede dokumenter. Wikstøl uttrykker at hun håper at journalen vil bli opplevd som brukervennlig og tilfredstillende.

Innsyn i politiske saker finner en for øvrig under menypunktet: Politikk/saker i venstre menyfelt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2009 | Skriv ut siden