Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Kristiansand Kunnskapspark på vegne av styringsgruppen for ”Storbyprosjektet – Innovasjon 2010” om støtte til prosjektet. Fylkesutvalget imøtekom i dag enstemmig søknaden og bevilget 350.000 kroner i støtte for 2006. Det nye prosjektet tar utgangspunkt i prosjektet ”Fremtidens nyskapingssystem i Kristiansandsregionen”. Dette prosjektet skal utvikle den samlede verdikjeden med å få fram gode ideer og sørge for utvikling av disse til kommersiell suksess og arbeidsplasser innen utvalgte satsingsområder.

av Macdonald, Cheryl, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden