Sykling er en friluftsaktivitet som har hatt en økende popularitet i befolkningen. Det er imidlertid en utfordring å legge forholdene til rette for tursykling. I vår ble det igangsatt et forprosjekt ”Trill rundt i Agder – regionale sykkelruter”. Fylkeskommunen bevilget 20.000 kroner til forprosjektering. Nå foreligger forprosjektrapporten. Konklusjonen er at etablering av regionale sykkelruter i Agder vil være et svært attraktivt tiltak for å fremme friluftsliv. Samtidig kan et slikt tiltak gi positive ringvirkninger i forhold til folkehelse, miljøholdninger og som attraksjon i forhold til reiselivsutvikling. Fylkestinget tok i dag forprosjektrapporten til orientering. Samtidig ble det vedtatt å sette i gang hovedprosjektet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder friluftsråd og fylkeskommunene i Vest- og Aust Agder. I Vest-Agder fylkeskommune har deltagelsen i prosjektet blitt behandlet politisk, mens det i Aust-Agder fylkeskommune kun har vært en administrativ behandling i forhold til deltagelse i forprosjektet. Aust-Agder fylkeskommune har gitt tilbakemelding om at de vil behandle en eventuell videre deltagelse i prosjektet politisk når forprosjektrapporten legges frem.

Mulighetene for å etablere rundløyper i regionen er mange. Det har likevel vist seg å være en del utfordringer i forhold til de utvelgelseskriteriene som var satt opp. Dette gjelder spesielt

Sykkeltur på Lista
Sykkeltur på Lista
trafikksikkerhet, men også det forhold at løypene skulle ha utgangspunkt i befolkningskonsentrasjoner. For enkelte av rundturløypene vil det være nødvendig at man på enkelte strekninger har en tilførselsløype. Videre er det til dels problematisk å finne traseer knyttet til kystsonen da store deler av denne er privatisert og attraksjonen knyttet til kystsonen vil selvsagt være å kunne komme seg ut til sjøen. Det er derfor gjort visse tilpasninger slik at løypene vil ha kontakt med sjøen gjennom sikret friluftsområde i en tilførselsløype. Samtlige løyper har store opplevelsesverdier knyttet til natur, kulturminner, miljøer og friluftsliv. Utfordringen blir å plukke ut varierte attraksjoner som kan gi interessante opplevelser.

I hovedprosjektet vil det bli lagt frem en prosjektplan for hovedprosjektets ulike faser. I denne vil de ulike tilretteleggingstiltakene på de forskjellige rutene bli beskrevet detaljert. Det vil også bli utarbeidet en fremdriftsplan og en finansieringsplan. Gjennomføringen vil avhenge av om det er mulig å få til frivillige langtidsavtaler med grunneiere og i hvilken grad prosjektet er mulig å finansiere.


av admin, publisert 16. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer