Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble onsdag orientert om at det er omfattende planer for flere restaureringstiltak på Risøbank i Mandal. Risøbank IKS har innhentet et prisoverslag for arbeidene som ligger på vel 3,7 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommunes fagfolk innen blant annet kulturminnevern har gått gjennom de planlagte tiltakene og vært på befaring. Det har medført forslag til en del endringer i tiltaksopplegget. Hovedutvalget godkjente onsdag planen med de fylkeskommunale endringene.

Bygningene på Risøbank ble oppført i 1901 som feriehus for Lord Edward Salvesen fra Skottland. I 1971 ble Risøbank kjøpt av staten til friluftsformål. Fra 1977 til i dag er det gjennomført rehabilitering av anlegget. Risøbank IKS har ansvar for

hovedbygning, gartnerbolig, uthus, drivhus, lysthus og tennisbane.

I 2004 ble Risøbank interkommunale selskap (IKS) etablert. Risøbank IKS har siden etableringen stått for rehabilitering og drift.

Vest-Agder fylkeskommune har årlig siden 2004 bevilget midler til Risøbank. I følge

Drivhusene på Risøbank
Drivhusene på Risøbank
driftsregnskapet for 2008 var driftsinntektene på henimot 1,8 millioner kroner mens utgiftene beløp seg til vel 1,5 millioner kroner.

Det forventes at de store restaureringstiltakene er avsluttet innen 2013. Bygningene er fredet og det må søkes om dispensasjon for alle endringer ut over vanlig vedlikehold. Vest-Agder fylkeskommune har hatt et godt samarbeid om restaurering og rehabilitering av Risøbank med Mandal kommune. Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren skal godkjenne alle planer og tiltak før igangsetting. Så langt som mulig skal universell utforming benyttes for å gjøre anlegget så tilgjengelig som mulig for alle.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2009 | Skriv ut siden