På nettsiden tiI Kristioansand kommune presenteres resultatet av en spørreundersøkelse om effekten rushtidsavgift vil ha på bruk av sykkel. Den viser at 11 prosent av de som svarte vil sykle mer dersom det blir innført rushtidsavgift i Kristiansand. Det er Respons Analyse AS som h i november og desember 2009 gjennomført undersøkelsen. I alt 505 personer er spurt. 11 prosent svarer ja, 85 prosent svarer nei og fire prosent svarer ”ikke sikker”.

Politikerne i Kristiansand har gjort et prinsippvedtak om å innføre rushtidsavgift, eller andre tiltak som kan gi tilsvarende effekt. Dette er en av forutsetningene i den såkalte belønningsavtalen med staten, der Kristiansand har fått lovnad om 285 millioner kroner, hovedsakelig for å styrke kollektivtrafikk og sykling. Det er aktuelt å innføre rushtidsavgift i Kristiansand fra 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2009 | Skriv ut siden