-Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Det er en utdanningspolitisk katastrofe at Østlandet har halvparten så få lærlinger som resten av landet, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. Dette blir bare verre for hvert år, sier Skagestad, som også er leder og nestleder i yrkesopplæringsnemnda i henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Sammenlignet med østlandsfylkene har resten av landet 75 prosent flere lærlinger. Samtidig har disse fylkene fem prosent flere søkere enn østlandsfylkene til høyere utdanning gjennom samordna opptak.

I følge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå har Sørlandet flest lærlinger i forhold til folketallet med 1006 lærlinger per 100.000 innbyggere. Deretter kommer Vestlandet (905), Nord-Norge (869), Trøndelag (865) og Østlandet (517).Når det gjelder det enkelte fylke topper Sogn og Fjordane (1022), tett fulgt av Vest-Agder (1012), Nord-Trøndelag (1010), Rogaland (998), Aust-Agder (997) og Nordland (975).

-Fylkeskommunene, LO, NHO, opplæringskontorer og lærebedrifter har over lang tid lagt ned enplakat om lærlinger betydelig innsats innen videregående opplæring. Dette er viktig for den fremtidige næringsutviklingen, mener Fred Skagestad.

-Næringslivet ønsker flere motiverte søkere velkommen til skoletilbud som fører frem til læreplasser og utfordrende jobber. Vi ønsker veldig at flere jenter vil velge teknologifag.

Mange bedrifter foretrekker ledere, ingeniører og andre medarbeidere, som har startet sin karriere som lærling. Med læretid og fagbrev finnes store muligheter til videreutdanning med fagskole, mesterbrev og høyere utdanning. Jeg vil spesielt nevne Y-veien, hvor det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse, avslutter Skagestad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden