Våren 2009 inngikk Samferdselsdepartementet fireårige rammeavtaler med Kristiansandsregionen og Trondheimsregionen. Departementet har i 2009 også forhandlet med Buskerud fylkeskommune og Buskerudbyen om fireårig avtale. - Vi ønsker å bruke en større del av midlene fra belønningsordningen på byområder som virkelig viser vilje til å legge om transportpolitikken og som inngår fireårige forpliktende avtaler med staten. Dette vil bidra til større forbedringer i framkommeligheten og reduksjoner i klimagassutslippene. Dette sier statssekretær Erik Lahnstein i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk støtte fra de 333 millioner kronene som for 2010 er satt av til  ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”.

- For å få tildelt midler forusettes det at biltrafikken i byområdene ikke øker. Den bør helst

Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
reduseres, selv om befolkningen og antall arbeidsplasser i de samme områdene vokser. Det må foreligge vedtak om å iverksette nye, eller skjerpe eksisterende, restriktive tiltak. Byene skal i egenskap av å være deltagere i prosjektet ”Framtidens byer” også bidra til å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren på andre måter, sier Lahnstein.

Følgende kommuner/fylkeskommuner inviteres til å søke om midler fra belønningsordningen i 2010: Oslo kommune på vegne av Oslo-området, Hordaland fylkeskommune på vegne av Bergens-området, Rogaland på vegne av Stavanger-området, Troms på vegne av Tromsø-området, Telemark på vegne av Skien/Porsgrunn-området og Østfold på vegne av Fredrikstad/Sarpsborg-området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2009 | Skriv ut siden