Tannleger, fastleger og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger etter tannbehandling. – Målet er bedre helse og livskvalitet til personer med helseproblemer knyttet til bruk av amalgam, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Helsedirektoratet fikk i april i år oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet om å foreslå en skisse til et samarbeidsprosjekt om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av amalgam. Nå er denne klar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2009 | Skriv ut siden