Tall Ships Races er en seilas for seilskuter og 2010 er året hvor den internasjonale seilasen kommer til Kristiansand. Fra 29. juli til 1. august skal Kristiansand være vertshavn for rundt 100 seilskuter i seilasen. Fullriggeren Sørlandet trenger mannskap til to tokt. Ungdommer mellom 15 og 25 år har muligheten til å være med. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i den sammenheng ansvaret for å finne ungdommer som skal være med på tokt, samt fremskaffe finansiering utenom egenandel. De ungdommene som blir med vil bli sponset av næringsliv, offentlig sektor og ulike legater og foreninger.

av admin, publisert 17. desember 2009 | Skriv ut siden

Bystyret skal tirdag også ta stilling til hvordan innbyggernes synspunkter til fylkesovergangen skal innhentes. Det var ulike synspunkter på dette temaet da det ble diskutert i formannskapet. Fra Frp's side ble det tatt til orde for at det må foretas en folkeavstemming. AP foreslo at det heller gjennomføres en opinionsundersøkelse.