To av de sentrale lederne i fylkesadministrasjonen blir nå pensjonister etter mange års tjeneste for befolkningen i Vest-Agder. Fylkesplan- og regionalplansjef John Stokkan og idrettsjef Lars Westbye ble hedret med både varme ord og flotte blomster av fylkesordfører Thore Westermoen da fylkestinget avholdt sin julemiddag i Kristiansand tirsdag. Begge ble betegnet som viktige bærebjelker innen fylkeskommunens virksomhet og som fagmedarbeidere med svært god kompetanse.

John Stokkan, som er trønder, ble ansatt i fylkeskommunen i 1983. Han har hovedsakelig arbeidet

John Stokkan og Lars Westbye
John Stokkan og Lars Westbye
med plansaker. Han var også sentral da fylkeskommunen tok i bruk datateknisk utstyr og programvare på 80- og 90-tallet. Stokkan ledet i flere år regionalutviklingsenheten i fylkesrådmannens stab.

Lars Westbye begynte i fylkeskommunen i 1979. Han har vært sentral når det gjelder utbygging og modernisering av idrettsanlegg i kommunene rundt i hele fylket. Han har også blant annet ivaretatt fylkeskommunen administrative oppgaver knyttet til spillemidler.

-Vi har mye å takke dyktige medarbeidere i fylkeskommunen for. Det er gjennom dem vi oppnår våre resultater og suksesser. Jeg takker dere begge for betydelig og flott innsats gjennom mange år, sa fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2009 | Skriv ut siden