I Vest-Agder er tolv personer omkommet i trafikken hittil i år viser tallene fra Trygg Trafikk. Det er èn mer enn på samme tid i fjor. De omkomne i Vest-Agdertrafikken er sju menn, tre kvinner og to barn, 11 og 5 år. Fem personer er omkommet på veiene i Flekkefjord (i tre ulykker), fire er omkommet i Kristiansand og det har vært en dødsulykke i hver av kommunene Farsund, Kvinesdal og Lyngdal. Halvparten av de omkomne ble drept i møteulykker (seks), tre i utforkjøringer, en i kryssulykke, en påkjørt fotgjenger og en akeulykke, melder Trygg Trafikk i en pressemelding.

Tre dødsulykker har skjedd på E 39 i Flekkefjor og Lyngdal med til sammen fem drepte. Det har vært seks dødsulykker på riksveier i fylket og en på lokalvei i Kristiansand.

I løpet av november måned er 20 personer drept i trafikken på norske veier, i november i fjor var tallet 9 viser tallene fra Trygg Trafikk. I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i november. Hittil i år er 197 personer omkommet i trafikken i Norge, på samme tid i fjor var tallet 236 personer.

av admin, publisert 2. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer