Utdanningsforbundet har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der de gir uttrykk for sterk uro over læremiddelsituasjonen i videregående skoler, melder nyhetsbyrået ANB. Bakgrunnen er at det nå brukes store ressurser på å innkjøp av PC- til alle elever. Fylkeskommunene bevilger i tillegg stadig mer til utvikling av digitale læremidler i regi av det interkommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Utdanningsforbundet mener skolene blir tvunget til å ta i bruk digitale læremiddel, selv om de ikke har nok kompetanse eller teknisk utstyr til å utnytte disse læremidlene på en god måte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2009 | Skriv ut siden