For å bli godkjent som europeisk geopark må Magma Geopark dokumentere at den har en organisasjon med sunn økonomi og politisk forankring i det området den ligger. Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner, kommunene i Dalane samt Flekkefjord kommune har sluttet seg til valg av aksjeselskap uten utbytte til eier som driftsform for Magma Geopark AS. Vest-Agder fylkeskommune eier 100 aksjer i Magma Geopark AS. Hver aksje koster 5000 kroner, total aksjekapital er på 3 355 000 kroner.

Magma Geopark jobber med å finne frem til aktiviteter og produkter som kan skaffe geoparken et økonomisk fundament. Det vil de første årene være behov for offentlig støtte til tiltak som utvikling av nye lokaliteter, markedsføring, kurs for guider og partnere med vertskapsansvar i tillegg. Vest-Agder fylkeskommune har som intensjon å bidra med en årlig utviklingsstøtte på 80 000 kroner.

Magma Geopark skal tilrettelegges for egen befolkning, i tillegg skal geoturister få oppleve utviklede lokaliteter/destinasjoner som viser og beskriver områdets geologiske arv, gruve- og bergverkshistorie, kultur og natur. Magma Geopark vil være en styrking av kommunenes og fylkenes arbeid for bedret folkehelse, fordi et av målene er å få folk ut i naturen til fots, på sykkel, i kano/kajakk eller på hest. Områdets bergverksbedrifter vil inngå i geoparken og der hvor det er naturlig vil de bli destinasjoner med guidede turer som viser den levende næringen.

Opprettelsen av Magma Geopark kan føre til at det opprettes nye arbeidsplasser i regionen og at eksisterende sikres. Parken vil også bety en sjanse for grunneiere til å få tilrettelagt lokaliteter for besøkende, med de muligheter det kan gi for å utvikle produkter og arbeidsplasser knyttet til bespisning, guiding og overnatting.

av admin, publisert 10. desember 2009 | Skriv ut siden