De nåværende styrene for de regionale helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i januar 2008, og er oppnevnt for to år. Det skal derfor oppnevnes nye styrer i de kommende foretaksmøter i januar 2010. Helse- og omsorgsdepartementet ber landets fylkeskommuner og Oslo kommune om forslag til kompetente kandidater blant folkevalgte til styrene for de regionale helseforetakene. Med folkevalgt menes personer som i inneværende periode er valgt inn i kommunestyre, bystyre eller fylkesting. Fylkestinget valgte i dag i alfabetisk rekkefølge følgende kandidater fra Vest-Agder: Kirsten Huser Leschbrandt fra Mandal, Ivar Lindal fra Lindesnes, Linda Verdal fra Mandal og Tone Karin Øystøl fra Kvinesdal.

Departementet ønsker at kandidatene har en kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. De kandidater som blir oppnevnt skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper.

av admin, publisert 15. desember 2009 | Skriv ut siden

Fylkesvaraordfører i Telemark Lars Bjaadal vil ikke forkskuttere noe samarbeid med Agder etter at fylkesvaraordfører i Aust-Agder har bedt Telemark igjen se i retning Agder for å få en ny region. - Jeg tror vi må slå fast i det store og hele at Telemark er østvendt, og dermed er det naturlig å fortsette med en region hvor Buskerud og Vestfold også er deltakere, sier han til Østlands-Posten. Bakgrunnen er i følge NRK-Østlandssendingen at Buskerud og Vestfold-kommunene nå snur ryggen til Telemark. De vil heller slå seg sammen med Oslo, Bærum og Asker. Det betyr også at kommunene vender ryggen til Buskerud-Telemark og Vestfold-samarbeidet.