-Ikke så sjelden er det noen som hevder at vi ikke får til noe på Agder. At vi hemmes av beskjedenhet og tafatthet. Jeg mener dette ikke er riktig og vil bare vise til at 2009 har vært et år hvor flere viktige målsetninger er oppnådd og markert. Det er et interessant spørsmål hvordan Sørlandet kan ha fått et slikt stempel - som dessverre ofte blir gjentatt - at landsdelen kjennetegnes av ferie, konservatisme, motstand mot forandringer og intoleranse. Det er et bilde vi ikke kjenner oss godt igjen i, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget i dag.

Han trakk frem at Sørlandet i flere år har vært på topp når det gjelder nyetableringer, entreprenørskap i skolen og omstilling i næringslivet.

-Det har alltid vært mange gründere på Sørlandet som har lagt grunnlaget for at Vest-Agder fortsatt er et veldig viktig industrifylke.”Solnedgangsindustri” var et begrep jeg møtte da jeg startet min tid som fylkesordfører. Fremtiden særlig for prosessindustrien og dermed hele landsdelen, var dyster. Industrien ville i løpet av få år bli utkonkurrert og faset ut. Slik har det ikke gått. Tvert imot. Industrien i vår landsdel har vist stor omstillingsevne og satset modig på fornyelse. I dag er mange av våre industribedrifter verdensledede på sine felt, fastslo Westermoen.

Han roste næringslivet. -Bedriftene på Sørlandet utmerker seg dessuten på en annen måte. De har funnet sammen i viktige klyngesamarbeid, som NODE- og Eyde-nettverkene. Disse vekker oppmerksomhet over hele landet. I år fikk NODE-bedriftene status som Norwegian Center of Experertise og Eyde-nettverket ble godkjent som Arenaprosjekt, som begge tilfører offentlige virkemidler over mange år til samarbeidet.

Det er behov for å korrigere omverdens oppfatning av Sørlandet, fastslo han.. -Derfor er det tatt initiativ til et felles omdømmeprosjekt i regi av Agderrådet. ”Sørlandet – der du får overskudd til å skape”, er det bildet vi ønsker å formidle, og metoden skal være mer og bedre informasjon om våre suksesser og et program for å få frem en ambassadørkultur blant dem som profilerer landsdelen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden