-Etter at landbrukspolitikken har hatt tett tilknytning til fylkesmannens virksomhet vil det nå fremover bli en utfordring for oss i fylkeskommunen å ta den opp i vår politiske og faglige virksomhet på bred basis. Vi har heldigvis i vårt fylke et nært, godt og konstruktivt samarbeid mellom fylkesmannens virksomhet og fylkeskommunen og det er viktig i den overgangsfasen vi nå går inn i. Vi må alle i fellesskap slå et slag for at primærnæringene kan ha en god fremtid i landsdelen, sa fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2009 | Skriv ut siden