Statistisk sentralbyrå har beregnet at det bor om lag 4 854 000 personer i Norge ved årsskiftet. Folkeveksten for 2009 blir da på over 55 000 personer, eller 1,15 prosent. Vest-Agders innbyggertall er beregnet til å ligge på 170 200 personer ved årsskiftet. Antallet økte med 1967 personer, eller 1,17 prosent i løpet av fjoråret. Det ligger like over landsgjennomsnittlig økning. Aust-Agders folketall er beregnet til 108 400, med en årsvekst på 1041 tilsvarende 0,96 prosent. Agders samlede innbyggertall var 278 600. Om Agder var ett fylke ville det være det sjette mest folkerike i landet. Bare Akershus, Oslo, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag ville vært større.

Når det gjelder kommunene i Vest-Agder er følgende innbyggertall beregnet ved årsskiftet:

Kristiansand

81 140

Mandal

14 665

Farsund

9 415

Flekkefjord

9 010

Vennesla

13 120

Songdalen

5 950

Søgne

10 485

Marnardal

2 240

Åseral

905

Audnedal

1 675

Lindesnes

4 665

Lyngdal

7 745

Hægebostad

1 625

Kvinesdal

5 770

Sirdal

1 790

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. januar 2010 | Skriv ut siden