Vegvesenet og Lindesnes kommune er, i følge Våre Veger, enige om at det skal utredes fire alternativer for ny E39 forbi Vigeland til Fardal i Vest-Agder. Strekningen som nå skal innpasses i en ny reguleringsplan, er rundt tre kilometer lang og har to broer, én over Audna i øst og én over Tarvann i vest, melder Vegvesenet, som skal presentere en konsekvensanalyse samt kostnadsoverslag for alle de fire ulike traséene. Målsettingen er at et forslag til kommunedelsplan med anbefalt trasé er klar til politisk behandling innen sommeren 2010 og at vedtak fattes i Lindesnes kommunestyre sommer/tidlig høst 2010.

Rød trasé
Går hovedsaklig i tunnel fra den krysser Audna til den kommer ut ved Tarvann. Herfra går den videre i brospenn til den knytter seg til den nye fire kilometer lange Fardal-Osestad-traseen, som

Vigeland Fardal trasealternativer
Vigeland - Fardal trasealternativer
vil stå ferdig allerede i 2012.

Gul trasé
Går i et kort tunnelløp etter å ha krysset Audna og videre vestover til den krysser Tarvann. I et alternativ, orange linje på kartet, går deler av traséen i tunnel også under Store Eigåsen.

Fiolett trasé
Følger gul trasé den første kilometeren og går deretter i mer nordlig retning, nærmere dagens bebyggelse. Videre i en tunnel nummer to under Lille Eigåsen og forbi Livold på sydsiden av bebyggelsen og krysser Tarvannet i nordenden ved Giskedalskilen.

Blå trasé
Følger dagens E39 trasé i øst forbi Vigeland sentrum. Deretter følger den en litt mer sydlig trasé bak Livoldsenteret før den krysser Tarvann på samme sted som fiolett trasé.
Kilde: Våre Veger

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer