Forsøksperioden for Areal- og transportplan-prosjektet i Kristiansands-regionen ATP gikk ut ved årsskiftet. Partene som har vært med i prosjektet har vedtatt å videreføre samarbeidet. I dag ble første møte i ”nye ATP” avholdt i Fylkeshuset i Kristiansand. Fylkesordfører Thore Westermoen ble gjenvalgt til utvalgets leder. Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen ble gjenvalgt til nestleder. De tilstedværende ordførerne undertegnet en ny samarbeidsavtale som ble behandlet i møtet.

ATP-utvalget er organisatorisk videreført med samme sammensetting som tidligere. Medlemmene oppnevnes av representantskapet i Knutepunkt Sørlandet etter forslag fra fylkeskommunene og kommunene. Utvalget har 17 medlemmer hvorav seks fra Kristiansand kommune, fem fra Vest-Agder fylkeskommune, en fra Aust-Agder fylkeskommune og en fra hver av kommunene: Søgne, Sogndalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand. Dersom Iveland kommune tiltrer utvalget vil medlemstallet bli økt til 18.

Utvalget behandlet i møtet utvalgets budsjett. Samlet brutto driftsbudsjett for 2010, som ble bifalt, er på henimot 5,9 millioner kroner. I tillegg forvaltes midler fra myk pakke og belønningsordningen for storbyregionene.
Avtaleundertegning ATP-utvalgetNy samarbeidsavtale undertegnes av fra venstre ordførerne: Torhild Brandsdal fra Vennesla, Johnny Greibesland fra Sogndalen, fylkesordfører Thore Westermoen, Solveig K. Larsen fra Søgne og Per S. Sørensen fra Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer